Enkele reacties van schoolleiders na de eerste bijeenkomst van de eerste groep Samen Informeel leren van de STERK Academie in juni 2016;

‘Inspiratie’, ‘Wat een feestje’ en ‘Wat fijn dat er zoveel ruimte gegeven wordt’.

PROFESSIONALISERING ZOALS U HET WILT

Bij de STERK Academie kunnen schoolleiders informeel leren binnen formele kaders; Samen en Individueel informeel leren. Daarnaast kunt u bij ons uw ervaringen professioneel laten valideren via een assessment. 

Sterke basis via STERKscan

Een sterke professionele identiteit maakt veerkrachtig en geeft een basis voor zelfsturing. Het geeft richting aan leren en ontwikkelen. Daarom begint elk ontwikkelingstraject bij de STERK Academie met onze unieke en objectieve STERKscan. Via digitale scan ontdekt u wie u bent als schoolleider, wat uw kwaliteiten en ontwikkelpunten zijn. Waar bent u trots op en wat inspireert u? De antwoorden vormen het hart van waaruit professionele ontwikkeling wordt vormgegeven, de uitkomsten van de scan worden weergegeven in de vorm van een poster. De STERKscan maakt standaard deel uit van onze leertrajecten, maar kan ook apart of in het kader van Incompany leren worden ingezet.

Zie resultaat: poster

Samen informeel leren

Met Samen Informeel Leren geeft u in een groep, een leergemeenschap, van circa 12 schoolleiders en met steun van onze experts zélf vorm en inhoud aan uw ontwikkeltraject. Dat start met de STERKscan; de basis voor uw professionaliseringsthema’s en leerplan. Daarin bepaalt u aan de hand van uw interesses en de behoefte in uw school welk product u gaat opleveren.

Gesteund door inspirerende avondbijeenkomsten, contact via het STERK platform en onze experts, zoals een filosoof, werkt u richting uw eindproduct. Uiteraard zorgen wij ook voor de validering voor een certificaat, dat u kunt indienen bij het schoolleidersregister.

Krijgt u energie van contact met collega-schoolleiders? Raakt u geïnspireerd door kritische vragen en houdt u van een goede discussie? Dan past Samen informeel leren bij u! Bekijk hier ons aanbod.

Individueel informeel leren

Liever op eigen houtje met uw eigen professionaliseringsthema’s aan de slag? De STERK Academie ondersteunt ook individueel informeel leren. Te beginnen met de STERKscan, waarmee u onder begeleiding uw professionele identiteit in kaart brengt. Met deze kennis formuleert u uw eigen leerplan en het product dat u gaat opleveren. Uw vaste expert of facilitator begeleidt u daarbij en helpt u met het bewaken van de tijd. U rondt het traject af met een assessment en certificering.

Wilt u volledig zelf uw tijd indelen? Maar wilt u wel een objectieve inventarisatie van uw drive, uw kwaliteiten en ontwikkelpunten als basis voor uw leerplan? En begeleiding naar behoefte? Dan is Individueel Informeel leren iets voor u! Bekijk hier ons aanbod.

Professioneel valideren

Professioneel valideren is een assessment aan de hand van uw eigen bewijzen, waarbij u uw professionele ontwikkeling binnen het door u gekozen thema aan kunt tonen. De STERK Academie kent op basis van een assessment certificaten per thema toe. Deze certificaten zijn geldig in het kader van herregistratie. De STERK academie is een geregistreerde professionele oordelaar. Onze assessoren komen meestal uit het onderwijs en zijn geregistreerd schoolleider.

Heeft u al een professionele ontwikkeling doorgemaakt, doordat u bijvoorbeeld een project heeft geleid of verandering in gang heeft gezet? Kunt u uw ontwikkeling bewijzen aan de hand van de competenties? Dan is professioneel valideren iets voor u! Bekijk hier ons aanbod.

EVC

Vanaf 1 januari 2018 zijn schoolleiders in het primair onderwijs verplicht zich te registeren in het schoolleidersregister. Heeft u geen specifieke of geaccrediteerde schoolleidersopleiding gevolgd? Dan biedt EVC via Bureau STERK perspectief! Onze EVC-procedure is ontwikkeld in nauw overleg met opleidingsexperts, onderwijskundigen, schoolleiders en andere deskundigen. Al meer dan 100 schoolleiders zijn op basis van onze EVC opgenomen in het register.

Bent u nog niet geregistreerd als schoolleider, heeft u niet de opleiding, maar wel de competenties in huis? Ontdek de voordelen van het Erkennen van Verworven Competenties via Bureau STERK. Of meld u direct aan voor EVC.